Onze klantendienst is gesloten, wij zijn weer open vanaf 9u. Graag tot dan.

Disclaimer / Privacy

Algemeen

Het bezoek aan en gebruik van deze website van HANDIG.NL is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden.

Cookies

Op haar website maakt HANDIG.NL gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine stukjes informatie (tekstbestandjes) die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. HANDIG.NL gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. In het geval dat u een cookie niet toestaat kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website van HANDIG.NL.

Privacy verklaring

HANDIG.NL respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons via de website of op andere wijze verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om eventuele bestelling(en) te kunnen verwerken en u van informatie te voorzien. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u periodiek te informeren over producten en/of diensten van HANDIG.NL of verzoeken om deel te nemen aan een onderzoek ten behoeve van HANDIG.NL. Het gebruik van uw gegevens voor onderzoek of commercieel gebruik vindt uitsluitend plaats indien u daar toestemming voor heeft verleend.

HANDIG.NL zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het invulling geven aan de relatie met u.

Intellectueel eigendomsrecht

Op alle gegevens, waaronder data, logo's video's geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van HANDIG.NL of derden. Het is niet toegestaan om de website van HANDIG.NL of gedeeltes daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HANDIG.NL. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

HANDIG.NL behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer is gewijzigd.

Virussen

HANDIG.NL garandeert niet dat informatie, software, dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Beveiligde verbinding

De website van HANDIG.NL is beveiligd met de SSL-techniek (Secure Socket Layer). Deze techniek maakt beveiligde verbindingen mogelijk tussen uw computer en die van HANDIG.NL. SSL zorgt ervoor dat de berichtenstroom is gecodeerd met een sleutel die alleen bij onze computer en uw computer bekend is. Het bericht dat u verstuurt, zit als het ware in een verzegelde envelop. Bij ontvangst controleert onze computer (of bij terugontvangst uw computer) of het zegel onderweg niet is verbroken. Een beveiligde pagina is te herkennen aan de aanwezigheid van het symbool van een slotje in het beeldscherm. Ook herkent u een beveiligde pagina aan de aanduiding https in de adresbalk. De "s" staat voor "secure". Staat er "http" en verschijnt er geen slotje, dan is de internetverbinding niet beveiligd.

Emailadressen

HANDIG.NL bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan haar worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan haar worden verstrekt. HANDIG.NL gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het heeft verstrekt en voor andere commerciële en onderzoeksdoeleinden voor zover u daarvoor toestemming heeft verleend. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Overige Informatie

Alle informatie die u vrijwillig via onze website aan HANDIG.NL verstrekt, wordt in een gegevensbestand van HANDIG.NL bewaard en gebruikt ten behoeve van service- en marketing doeleinden. Als u zich op onze inlogpagina als nieuwe gebruiker aanmeldt, heeft u de mogelijkheid zich aan te melden om op de hoogte te worden gehouden van Handig nieuws. Door deze optie aan te vinken ontvangt u periodiek (elektronische) mailings van ons en/of kunnen wij u benaderen met informatie over onze of overige interessante producten en diensten of om deel te nemen aan onderzoeken gerelateerd aan onze dienstverlening.

Uw creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Wijzigen persoonlijke gegevens

Door in te loggen op de website van HANDIG.NL kunt u uw gegevensprofiel wijzigen. Als HANDIG.NL de informatie die van u is bewaard wil gaan gebruiken voor doeleinden die nog niet zijn voorzien in ons privacybeleid, zullen wij u hierover vooraf informeren, zodat u de gelegenheid heeft uw toestemming hiervoor te weigeren.

Indien u uw gegevens uit het bestand wil laten verwijderen of als u vindt dat onze website of ons handelen niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. U vindt onze contactgegevens op onze website onder het kopje 'contact'.

Copyright © 2012
Alle rechten voorbehouden © HANDIG.NL
Handig.nl is een onderdeel van Handig B.V.